วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ณ กาดสามวัย

งานวิ่งเพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแพร่

พร้อมกับการวิ่งในบรรยากาศเมืองที่น่ารัก ผู้คนอัธยาศัยดี และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาค ผ่านธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลแพร่"

Run For Give : วิ่งเพื่อให้ ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95